شماره تماس 00982155140531
پردیس کلینیک
Uncategorized @fa
ترک اعتیاد بدون درد و خماری

ترک اعتیاد بدون درد و خماری

فهرست مطالب وسوسه مواد مخدر خود به خود به وجود نمی‌آید. بلکه شرایطی ایجاد می‌شود که به دنبال آن میل و اشتیاق شدید در فرد برای مصرف ایجاد می‌شود. میل و وسوسه از مهم ترین عوامل سوء مصرف مواد مخدر و لغزش محسوب می‌شود.اگر نگران هستید که بعد از ترک اعتیاد، دچار لغزش شوید و […]

Uncategorized @fa
مواد مخدر

وسوسه مواد مخدر

فهرست مطالب وسوسه مواد مخدر خود به خود به وجود نمی‌آید. بلکه شرایطی ایجاد می‌شود که به دنبال آن میل و اشتیاق شدید در فرد برای مصرف ایجاد می‌شود. میل و وسوسه از مهم ترین عوامل سوء مصرف مواد مخدر و لغزش محسوب می‌شود. اگر نگران هستید که بعد از ترک اعتیاد، دچار لغزش شوید […]

پشتیبانی سایت