کلینیک درمان اعتیاد و ترک اعتیاد پردیس وابسته به سازمان بهزیستی مي باشد و دارای مشخصات ذیل می باشد :

- کادر با سابقه و متخصص جهت درمان و ترک اعتیاد و سرویس دهی به بیماران (بصورت شبانه روزی)
دارای اتاق های خصوصی با امتیاز 30 تخت بستری درمان اعتیاد با سم زادئی (3 الی 4 روز بستری) بدون درد و بیقراری  می باشد.

- درمان نگهدارنده باداروی تنفرزای نالتراکسون انجام می پذیرد .

- درمان تخصصی جهت مصرف کنندگان شیشه ، کوکائین، حشیش و محرک های مغزی  در درمان بیماران مصرف کننده شیشه ، بیماران حداقل به مدت 5 الی 7 روز بستری و تحت درمان و مشاوره ،متخصصین روانپزشک قرار می گیرند.

- برگزاری کلاسهای گروه درمانی و خانواده درمانی هر هفته توسط روانشناسان ارشد با لینی برای بیمارانی که تمایل به بستری به مدت طولانی تر داشته باشند با صلاحیت کادردرمانی بیماران پس از سم زدائی و درمان داروئی به مرکز دیگری ارجاع می گردند که دارای فضای حدود 2500 متر با جلسات روزانه و وسایل ورزشی می باشد.