داروهای ترک اعتیاد

داروهای ترک اعتیاد

داروهای ترک اعتیاد:بوپرنورفین (به عنوان ضددرد، مسکن قوی و جایگزین مواد مخدر و اعتیاد آور) شربت تریاک (یک ماده مخدر و مسکن درد و اعتیاد آور)…

بیشتر بدانیم ...

نقش خانواده

نقش خانواده در ترک اعتیاد

نقش خانواده در ادامه بيماری اعتياد به مواد مخدر چيست؟ گرچه به نظر میرسد همه انسان ها مسئول اعمال و سلامت خود هستند ولي در مورد وابستگی به مواد و…

بیشتر بدانیم ...

ترک اعتیاد

ترک اعتیاد

روش های ترك اعتیاد و درمان بیماران معتاد به مواد مخدر: تاكنون روش های گوناگونی برای ترك و درمان بیماران معتاد به كار گرفته شده است كه…

بیشتر بدانیم ...

مطالب

25 آبان 1396

نه گفتن را برای توصیه مصرف مواد مخدر یاد بگیریم

ترک اعتیاد و درمان اعتیاد

اعتیاد

اعتیاد یعنی « وابستگی به مواد به گونه ای که کاملاً مضر به حال شخص و اجتماع باشد »

ادامه مطلب